Skill-web

Hieronder staan alle skills die per categorie beschikbaar zijn met een uitleg. Al deze skills zijn beschikbaar voor iedereen en dus niet beroeps gebonden. Voor de uitleg van het spelsysteem zie: Beroepensysteem.

Bottelier

De Bottelier zorgt voor het eten, alles wat gekookt of verbouwd moet worden valt binnen zijn vakgebied.

Niveau 1.

Waterzuivering
De naam zegt het al; dit is de skill waarmee men water drinkbaar kan maken. Door een zuiveringsinstallatie te bouwen is een speler in staat schoon drinkwater te maken vanuit vervuild water. Het bouwen van zo'n installatie duurt 15 minuten en zal over 6 uur 4 liter schoon water opleveren. Om een installatie te bouwen dat kan zuiveren is actief kool en een container nodig, om schoon water te verkrijgen is hetzelfde aantal in vervuild water nodig. Maximaal 2 per persoon.

Kruidenkennis
Met deze skill weet je welke kruiden wel en niet eetbaar zijn. Je weet van de meeste kruiden wel wat de eigenschappen zijn en kan daardoor veilig verzamelen. Per 15 minuten verzamelen krijgt men 2 kruiden. Daarnaast heb jij groene vingers en ben je in staat deze verzamelde kruiden te verbouwen. Voor het verbouwen gelden de volgende regels:

1 plant/vrucht moet in de grond, na 1 uur is er een plantje gegroeid na totaal 2 uur hangt er 1 vrucht aan de plant, na nog 1 uur hangen er 2 (mits er niet tussen door geoogst is) en na nog 1 uur hanger er 3. Dus 4 uur tot 3 vruchten. Voordat een tuintje mag bestaan moet er eerst een kaartje bij de sl worden ingeleverd! zodra er geoogst is verdwijnt het plantje en moet er opnieuw geplant worden en dan gaan die 4 uur opnieuw in. Er kan enkel tussen 08.00 en 20.00 geoogst of geplant worden. S nachts wordt er niet getimed. Iemand met kruidenkennis kan maximaal voor 3 plantjes tegelijk zorgen. Een tuintje moet elk uur gewaterd worden.
Een tuintje moet worden aangegeven doormiddel van dipperlint, geen lint is geen tuintje.
De houdbaarheid van een item is: vlees 1 dag groenten 2 dagen.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Survival
Dankzij je kennis op het gebied van overleven weet je net genoeg voedsel te vinden in het bos om jezelf te voorzien van een kleine maaltijd. Het is echter niet genoeg voor meerdere personen. De speler met de survival skill kan 1x per dag zijn survival sleutel laten zien i.p.v. een kaartje inleveren en dit telt dan als 1 maaltijd. Deze skill kan dus enkel gebruikt worden om jezelf van voedsel te voorzien en niet om een voorraad in te slaan voor andere.

Koken
Niet alles wat je vind kan je direct eten. Rauw vlees, champignons en ei zijn een paar voorbeelden. Je moet ze eerst koken, bakken of braden. Gelukkig weet jij van deze nog niet eetbare items een degelijk maal te maken. Je besteedt per maaltijd (1 p.p.) 15 minuten aan het bereiden ervan. Een vereiste is dat er vuur en schoon water aanwezig is. Let wel op! Natuurlijke producten hebben een houdbaarheidsdatum. Je krijgt er evenveel porties voedsel uit als dat er ingestopt zijn, enkel zijn deze wel bereid en dus eetbaar. Let wel op dat bereid voedsel een verkorte houdbaarheid heeft. Onbewerkt voedsel kan wel worden gegeten maar er is een grote kans dat je er ziek van wordt. Bereid voedsel is niet houdbaar buiten de bio-koelkast.

Niveau 2.

Betere zuivering
Je kon al waterzuivering en dat is fijn. Nu kan je zelfs nog meer schoon water verkrijgen. Namelijk het dubbele in dezelfde tijdsperiode. 6 uur water laten filteren levert nu 8 liter op.

Bio-koelkast
Natuurlijke producten hebben een houdbaarheidsdatum maar jij kan nu een natuurlijke koelkast bouwen. Je weet hoe je zonder elektrische apparatuur een koelkast kan bouwen. Het voedsel dat je erin op bergt is nu 1.5x langer houdbaar. Eerst moet je de koelkast bouwen, haal vervolgens een SL erbij voor goedkeuring. Na goedkeuring mag je de koelkast gebruiken. Items die je in de koelkast stopt moeten bij de sl worden ingeleverd, vermeld erbij dat ze voor de koelkast bedoeld zijn! De houdbaarheid van een item is nu: vlees 1.5 dag groenten 3 dagen. Bereid voedsel bederft binnen de koelkast pas na 4 uur.

Verbergen
Met deze skill kan men een tuintje verbergen en uit het zicht halen. Hierdoor kan men niet zomaar meer een tuintje vinden en vernielen of leegroven. Een verborgen tuintje is pas zichtbaar binnen 1 meter afstand en moet een paars lintje bevatten.

Kruidengids
Met deze skill kan men nog meer kruiden vinden binnen dezelfde tijd, namelijk het dubbele. Nu vindt men in 15 minuten 4 kruiden. Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Niveau 3.

Conserveerder
Bedorven voedsel is nu verleden tijd, men kan het voedsel nu in een blik stoppen en voor altijd bewaren. Om dit te kunnen doen is 1 blik nodig, 1 liter water en 1 voedsel. Om iets in te blikken moet je 15 min bezig zijn om het blik te vullen en te sluiten. 1 blik kan worden gemaakt uit 2 bewerkt ijzer door iemand met de smeed skill.

Brouwen
Men kan met deze skill alcohol brouwen en drank meer voedingswaarde geven. Men kan nu van vruchtenwijn maken en van hopbier.
1 Wijn: 1 liter water + 2 vruchten en 15 minuten brouwtijd.
1 Bier: 1 liter water + 2 hop en 15 minuten brouwtijd.

Irrigatie
Men kan nu een irrigatiesysteem bouwen waardoor de tuintjes niet meer gewaterd hoeven te worden; dit gebeurt nu vanzelf. Het bouwen van een irrigatiesysteem duurt 30 minuten. Wanneer een tuintje vernietigd is, is het irrigatiesysteem ook weg.

Kruidengoeroe
Men kan nu nog beter kruiden opsporen. Er wordt nu binnen 15 minuten 8 kruiden gevonden. Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Niveau 4.

Meester chef
Men kan nu op magische wijze het voedsel meer waarde geven. Al het bereide voedsel is nu +1 waard en kan nu 8 uur overleven in de bio-koelkast.

Hunter

De hunter is verantwoordelijk voor het opsporen van mensen, mutanten en vlees om te eten.

Niveau 1.

Camouflage
Je kan je nu verstoppen en uit het zicht houden. Je hebt een goede beschutte plek nodig (geen open veld of plein) en als je verstopt zit steek je 1 vinger omhoog om aan te geven dat je niet te zien bent. Bewegen en geluid verraad je locatie en maakt je weer zichtbaar.

Jacht
Je gaat op jacht om dieren voor vlees te jagen. Elke 30 minuten levert je 1 dier op. 1 dier is goed voor 2 rauw vlees. Sommige mutanten zijn ook eetbaar. Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Bounty
Je kan nu effectief opzoek gaan naar vermiste of gezochte mensen. Je weet waar je moet zoeken en je weet hoe je moet zoeken. Mensen zonder deze skill zullen nooit het gezochte persoon kunnen opsporen. Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Vermomming
Wie je was zal niemand nu nog kunnen achterhalen. Je bent een totaal nieuw persoon geworden en lijkt niet meer op de oude jij. Vereist voor deze skill is het dragen van een nieuwe set kleding en een geel lint.

Niveau 2.

Lokroep
Je weet precies hoe je dieren en mutanten naar je toe moet lokken door de juiste geluiden te maken. Doormiddel van deze roep kan je effectiever jagen omdat de beesten nu naar jou toe komen. Een lokroep moet daadwerkelijk worden gemaakt en daarnaast moet je vermelden dat het om een lokroep ging.

Vallen kennis
Je kan nu een val plaatsen in de omgeving om zo slachtoffers vast te zetten.
een val bouwen duurt 15 minuten, hem plaatsen duurt 5 en hem ontmantelen tevens 5 minuten. Na 30 minuten levert je val een slachtoffer op en kan je het komen ophalen, denk er wel aan dat andere jagers ook gebruik kunnen maken van jou vangsten en dat je de val goed moet controleren.

Sluip aanval
Je kan nu iemand ongezien extra schade toedienen. Als je slag op iemand de eerste actie was die je uit camouflage haalde telt deze als 2 schade. Maak hierbij de call “sluipaanval”. Als je al eerder gezien was telt deze alsnog maar als 1 schade.
Vereist voor deze skill is de skill camouflage.

Anderen vermommen
Nu kan je niet alleen jezelf maar ook anderen onherkenbaar vermommen, ook hier moet er een andere set kleding gedragen worden en een geel lintje. Vereiste de skill vermommen.

Niveau 3.

Sluipen
Je mag nu in camouflage je verplaatsen zonder gezien te worden. Als je nieuwe schuilplaats zich binnen 2 meter van je huidige schuilplaats bevind mag je hier stilletjes naar toe lopen zonder gezien te worden. Je moet hiervoor 1 vinger omhooghouden en rustig lopen/sluipen, rennend zal je gezien worden.

Betere jacht
Je haalt nu nog sneller vlees binnen dan normaal. (zie jacht)
nu levert 30 minuten jagen je 2 dieren op en dus 8 rauw vlees (4 per dier).
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Hoofdprijs
Je weet nu goed te onderhandelen met de opdrachtgevers. Elke bounty levert nu het dubbele op van de gegeven prijs. Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Op scherp
Je bent constant op je hoede en daardoor beter voorbereid op een goed schot. Als je rustig de tijd neemt, (10 seconden) dan doet je eerste schot 2 schade op mensen en 4 schade op mutanten. Roep ook 2 of 4 schade wanneer je dit schot lost.
Let wel: geschoten is geschoten en als je mist ben je de schade dus kwijt en moet je opnieuw de tijd nemen voor een nieuw schot. Deze schade kan niet gestackt worden met andere schade skills.

Niveau 4.

Zoek dekking
Je kan tijdens een gevecht 1x onvindbaar verstoppen, je moet dan met je hand omhoog gaan staan bij je verstop plaats. Je kan niet gevonden worden totdat je zelf tevoorschijn komt. Een gevecht is bezig tot er een pauze van minstens 5 minuten tussen de aanvallen inzit. Pas als er 5 minuten niet gevochten is kan de skill opnieuw gebruikt worden.

Engineer

De engineer bouwt en repareert alles wat te maken heeft met machines, guns en andere elektronica.

Niveau 1.

Wapen kennis
Je kent alle wapens, je weet wat ze doen, je weet hoe ze eruitzien en je weet hoe pijnlijk ze zijn. Is er een onbekend wapen gevonden? geen probleem na een korte inspectie van 5 minuten weet je precies wat het doet. Vortex guns zitten niet bij deze skill inbegrepen.

Technische kennis
Je weet zo veel van apparatuur dat het gewoon eng is. Of het nu een radio, magnetron of wasmachine is; jij weet wat het doet en wat je ermee kan. Is er iets gevonden wat je echt niet kent? geen probleem na een korte inspectie van 5 minuten weet jij wat het kan en doet.

Bouwen
Je bouwt graag dingen; of het nu iets simpels is zoals een stekker of iets complex zoals een revolver, jij wil het bouwen. Alleen kan je niets zonder blauwdruk bouwen, en zonder je algemene kennis van het voorwerp gaat het ook niet lukken. Een vereiste voor deze skill is dat je eerst wapen en of Technische kennis bezit; Daarnaast heb je voor alles dat je bouwt een blauwdruk nodig. Het bouwen van een product hangt af van de grootte en moeilijkheid van het product. Een simpel voorwerp zit in 15 minuten in elkaar, een gemiddeld voorwerp in 20 en een moeilijk voorwerp 30 minuten of langer. Het lezen van een bouwtekening kost bij een simpel voorwerp 5 minuten, bij een gemiddeld voorwerp 10 minuten en bij een moeilijk voorwerp 15 of meer minuten. Je hebt ook de materialen nodig voor het bouwen van een voorwerp

Repareren
Gaat iets kapot? geen probleem je kan het fixen. Een vereiste is wel dat je iets af weet van het product. Dus wapen en of Technische kennis zijn een vereiste voor deze skill. Je hebt niet genoeg kennis om iets te bouwen maar weet net genoeg om het te kunnen repareren. Het repareren van simpele voorwerpen kost je 10 minuten, gemiddelde voorwerpen 15 minuten en een moeilijk ingewikkeld voorwerp 20 minuten of meer. Je hebt materialen nodig om te kunnen repareren. Dit is minder dan het ontwikkelen van een nieuw product.

Niveau 2.

Monteur
Alles wat een motor heeft is jouw ding, je weet hoe ze werken en in welke vormen ze komen. Om iets met een motor te kunnen repareren heb je de repareren skill nodig en voor het bouwen een bouw skill. Daarnaast kan je alleen bouwen als je een blauwdruk van het onderdeel hebt. Bouwen van kleine motoren kost je 15 minuten, gemiddelde 20 minuten en grote 30 minuten of langer. Repareren van kleine motoren kost je 10 minuten, gemiddelde 15 en grote 20 minuten of meer.

Efficiënte bouwer
Bouwen gaat je steeds beter af, en daarom weet je nu hoe je dingen sneller kan bouwen. Je weet zo slim om te gaan met je tijd dat je 5 minuten weet te besparen op de bouwtijd. Alles wat je bouwt heeft -5 minuten op de bouwtijd. Een vereiste voor deze skill is wapen en of technische kennis.

Handige Harry
Foutje, moet kunnen! Maar bij jou zijn die foutjes bijna verleden tijd. Het repareren doe je nu al zo snel en efficient dat alles wat je repareert -5 minuten op de reparatietijd heeft. Een vereiste voor deze skill is wapen en of technische kennis.

Vortex specialist
Wapens en kogels ken je nu wel, maar wat jou echt interesseert is Vortex wapens. Het heeft een veel ingewikkelder mechanisme dan normale guns maar dat is voor jou nu peulenschil. Met de Vortex specialist skill kan men nu ook Vortex wapens repareren en bouwen. (Voor repareren en bouwen zijn de betreffende skills vereist.)

Niveau 3.

Vlugge Japie
Nu ben je pas echt snel, het bouwen van voorwerpen duurt nog maar een fractie van de tijd. Bij het bouwen heb jij 10 minuten minder nodig dan voorheen. Als je nu iets gaat bouwen is het - 10 minuten op de bouwtijd. Vereiste skills: Efficiënte bouwer.

Zendapparatuur
Het is niet altijd even veilig om zomaar rond te gaan lopen. Met zendapparatuur kan je nu sensoren, microfoons en beeldschermen maken ter beveiliging van je woonplaats. Nu kan je gevaar vanaf een afstand detecteren of afluisteren. Zendapparatuur kan enkel binnen de basecamp worden gebruikt en pikt dingen op binnen een straal van 500 meter. De SL verteld wanneer je iets op je “radar” ziet/hoort verschijnen

Opnieuw opstarten
Heb je al eens geprobeerd om het opnieuw op te starten? Met deze skill kan alles dat een aan en uit knop heeft 1x per evenement gerepareerd worden door het simpelweg opnieuw op te starten. Hoe lang dit duurt hangt af van de opstarttijd van de machine.

Hacken
Computers zijn schaars, maar jij weet er alles mee te bereiken. Je kunt nu inbreken op andere computers en systemen; zo kan je elektronische sloten kraken, documenten binnenhalen of simpelweg dingen onklaar maken of door de war sturen. Inhacken op een systeem duurt +5 minuten per gradatie. Er zijn in totaal 5 gradaties waarvan gradatie 1 dus 5 minuten duurt en gradatie 5 dus 25 minuten.

Niveau 4.

G3T-R3K7
Op je vijand afstormen om hem aan te vallen? Nee dankje. Jij weet nu hoe je vijanden op afstand kunt houden van jou en je kameraden. Jij kan nu turrets bouwen, wapens die automatisch vuren op je vijand (Als je ze goed instelt). Het bouwen van een turret duurt 30+ minuten en vereist de skills: bouwen, technische en wapen kennis en of Vortex specialist. Om hem te kunnen repareren heb je uiteraard ook nog de reparatie skill nodig.

Medic

De medic verzorgd mensen en zorgt ervoor dat iedereen gezond blijft.

Niveau 1.

EHBO
Je bent geen volleerd medic maar je weet genoeg om iemands pijn gedeeltelijk weg te nemen. Je kan mensen verbinden zodat het bloeden stopt en je kan de pijn verzachten. Je kan echter mensen geen HP teruggeven, enkel het bloeden stoppen en de pijn verminderen. Je moet wel mensen echt verbinden, dus zorg voor verband. Iemand verbinden duurt 5 minuten. Pas na de 5 minuten stopt het bloeden. Deze skill kan je tegelijk met stabiliseren op iemand gebruiken zodat iemand niet dood kan bloeden terwijl je nog bezig bent met verbinden.

Apotheker
Je weet alles over medicijnen, je kan healing-units maken en antidotes. Je kan echter geen drugs, giffen of andere soorten drankjes die schade veroorzaken. Het brouwen van medicijnen vereist schoon drinkwater en de benodigde ingrediënten. Het brouwen verloopt als volgt:

Bij het brouwen van dranken moet goed op de ingrediënten gelet worden, verder bestaat het uit 3 fases, de 1e fase is het verwerken van de ingrediënten (persen, snijden, malen, stampen etc.) 2e fase is het mengen van de ingrediënten en de 3e fase is het afronden van het product.
- 5 min per fase
- 3 fasen, 1e bewerken 2e mengen 3e verwerken
- Voor de gewenste werking minstens 2 dezelfde werkingen
- 3 kruiden per drankje
- 3e kruid verzorgd de bijwerking

Diagnose stellen
Iemand ligt te kermen van de pijn maar uitwendig is er niets aan hem te zien. Dit is het moment waarop een onderzoek moet worden gestart naar wat er aan de hand is. Gelukkig weet jij veel af van ziektes en symptomen en kan jij achterhalen wat er aan de hand is. Een onderzoek duurt ongeveer 5 minuten maar kan langer duren.

Stabiliseren
Iemand is zwaargewond en bloed hevig maar er is geen medic in de buurt om te kunnen helpen. Gelukkig weet jij hoe je het bloeden moet stoppen alleen kan je het slachtoffer niet alleen laten. Met deze skill kan je iemand die doodbloed redden door hem te stabiliseren. Je kan echter niet meer weg bij dat persoon en moet iemand stabiel blijven houden tot de medic er is om hem te kunnen helpen. Vereist is dat je de speler in nood aanraakt en je mag hem niet verplaatsen. Hierdoor stop je wel het bloeden en worden de 10 minuten doodbloed tijd stilgezet. Als je iemand loslaat gaan de 10 weer in en verder waar ze gebleven waren. De skill stabiliseren houdt jezelf niet in leven als je zelf ligt dood te bloeden.

Niveau 2.

Ervaren apotheker
Medicijnen brouwen doe je nu al een tijdje en dus gaat het een stuk sneller en soepeler dan voorheen. Het brouwen duurt nu slechts 3 minuten per fase i.p.v. 5.
zie apotheker/chemie voor de regels omtrent het brouwen. Vereiste skill: apotheker.

Chemie
Met chemie kan men drankjes ontleden en daardoor de effecten ontdekken. Daarnaast kan men giffen en drugs brouwen. Bij het ontleden gelden de volgende regels:
2 fasen, 1e is het prepareren, dit duurt 5 minuten. 2e is het onderzoeken dit duurt 15 minuten. Om iets te kunnen prepareren heb je een drankje nodig. Let op: het drankje wordt geheel op gebruikt aan het onderzoek en die dosis ben je dus kwijt. Na het onderzoeken weet je precies hoe je het drankje moet brouwen. De regels voor het brouwen zijn als volgt:

Bij het brouwen van dranken moet goed op de ingrediënten gelet worden, verder bestaat het uit 3 fases, de 1e fase is het verwerken van de ingrediënten (persen, snijden, malen, stampen etc.) 2e fase is het mengen van de ingrediënten en de 3e fase is het afronden van het product.
- 5 min per fase
- 3 fasen, 1e bewerken 2e mengen 3e verwerken
- Voor de gewenste werking minstens 2 dezelfde werkingen
- 3 kruiden per drankje
- 3e kruid verzorgd de bijwerking

Hartmassage
Er is iemand overleden maar jij bent niet van plan het op te geven, je probeert een laatste keer of je het hart weer werkend kan krijgen. Doormiddel van hartmassage kan een reeds overleden speler (na de 10 minuten doodbloed tijd) alsnog gered worden. Vereist is dat het ic wordt uitgespeeld en er een sl bij aanwezig moet zijn. Het uitvoeren van deze massage duurt ongeveer 5 minuten. Let wel, Er is een kans van ⅓ dat dit lukt, meer mensen aan het masseren brengt meer kansen op slagen.

Delete overdose
Te veel medicatie innemen op een dag is niet goed voor een mens. Maar gelukkig weet jij hoe je deze overdosis weer kan verwijderen. Iemand met deze skill kan een speler met overdosis helpen door de overdosis weg te nemen. Deze handeling duurt slechts 1 minuut maar kan maar 1x per dag worden gebruikt.

Niveau 3.

Mutant dokter
Het menselijk lichaam ken je inmiddels wel en daarom zoek je uitdaging. Je bent je gaan verdiepen in de werking van het mutanten lichaam en dna. Hierdoor ben jij in staat de mutanten net zo te kunnen genezen als de mensen.
Let op: deze skill kan enkel worden gebruikt met het medic beroep, vereiste skill: Restore hp.

Meester apotheker
Medicijnen brouwen doe je nu al eeuwen en dus gaat het een stuk sneller en soepeler dan voorheen. Het brouwen duurt nu slechts 2 minuten per fase i.p.v. 5.
zie apotheker/chemie voor de regels omtrent het brouwen. Vereiste skill: Ervaren apotheker

Getrained hartmasseur
Er is iemand overleden maar jij bent niet van plan het op te geven, je probeert een laatste keer of je het hart weer werkend kan krijgen. Doormiddel van hartmassage kan een reeds overleden speler (na de 10 minuten doodbloed tijd) alsnog gered worden.
Vereist is dat het ic wordt uitgespeeld en er een sl bij aanwezig moet zijn. Het uitvoeren van deze massage duurt ongeveer 5 minuten.
Let wel, de kans dat het lukt is nu verhoogd naar ⅔, vereiste skill: hartmassage

Genetische manipulatie
Je weet al heel veel van het menselijk DNA en daarom wil je gaan kijken wat je kan doen om mensen sterker te maken. Je gaat experimenteren en bent daardoor in staat mensen tijdelijke buffs te geven. Vereist is dat een speler vrijwillig mee doet. Het modificeren van DNA en het buffen duurt in totaal 15 minuten elk. Dus 30 minuten totaal. Let op: het kan ook mislukken.
Je kan maar 1 persoon per dag buffen en de buff duurt maar 24 uur.

Niveau 4.

Gecontroleerde mutatie
Door het vele oefenen wat je hebt gedaan in de afgelopen jaren ben je nu in staat om succesvol mensen te laten muteren. Deze mensen blijven wie ze zijn en blijven toerekeningsvatbaar anders dan andere mutanten. Het muteren van een speler duurt ongeveer 1 uur, de gemuteerde speler mag nu eenmalig 1 skill kiezen uit de mutant categorie. Iedere “menselijke” speler kan maar 1 keer een mutatie krijgen.

Scavenger

De scavenger zoekt naar bruikbare voorwerpen en grondstoffen en is goed in handelen.

Niveau 1.

Waardebepaling
Jij hebt al heel wat producten gekocht en verkocht en daardoor weet je van bijna alles precies wat de waarde is. Met waardebepaling kan je ontdekken of je opgelicht wordt of weet je hoeveel je een handelaar minstens moet vragen voor je diensten/producten.
Raadpleeg een sl bij twijfel.

Sloten kraken
Geen enkel slot is veilig met jou in de buurt. Je kan alle non elektronische sloten kraken binnen een paar minuten. Er zijn 5 gradaties aan sloten en elke gradatie is +5 minuten. Zo is graad 1 dus 5 minuten kraken en graad 5, 25 minuten kraken.

Navigatie
Kaartlezen vind je lastig maar gelukkig zijn er nog altijd de sterren. Met navigatie kan je met behulp van de sterren en de stand van de zon bepalen waar je heen moet, wat welke windrichting is en hoe laat het is. Natuurlijk kunnen sterren enkel ‘s nachts gezien worden en de zon enkel overdag. Je kan dit gebruiken om een goede richting uit te gaan, maar niet om een specifieke locatie te vinden.

Grondstof winnen
Je weet veel van van alles, en zo dus ook in welk soort bodem je welke metalen, steen of klei kan vinden. Per 15 minuten winnen/graven vind je 2 stuks aan materiaal.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Niveau 2.

Deconstructie
Jij weet zelfs in schroot nog geld te zien, maar nu kan je op bestelling dingen gaan opsporen, zelfs als je deze producten nog nooit hebt gezien. Een klant vraagt jou naar een product en beschrijft het voor je, nu kan jij de wereld in trekken en dat onderdeel scavengen. Je kan zelfs het onderdeel van een nog werkende machine af slopen. Ook kan je waardevolle delen van bv. machines af slopen voordat deze worden omgesmolten of iets dergelijks.
Dit alles duurt 15 minuten.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.
Edelmetalen winnen
Je weet waar je wat kan vinden in de bodem maar nu weet je ook dingen van grotere waarde te vinden. Je kan nu edelmetalen opsporen en winnen. Per 15 minuten winnen/graven vind je 2 stuks aan edelmetaal.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Cartografie
Je reist veel en ziet veel maar je kan onmogelijk alle routes en weggetjes onthouden. Daarom heb jij geleerd hoe je een degelijke kaart moet tekenen. Je kan daarnaast ook andere kaarten lezen. Het duurt per kaart(deel) 15 minuten om het te tekenen. Een vereiste is dat je er recent geweest moet zijn om het accuraat te tekenen.

Documenten vervalsen
Soms moet je voor een opdracht iets halen dat zo waardevol blijkt te zijn dat je hem eigenlijk zelf wil houden, of je moet ergens naar binnen zien te komen en men verwacht een officiële brief. Op dat soort momenten is het fijn dat je kan vervalsen. Ieder ander zonder de vervalsing skill zal niet kunnen vertellen dat het een kopie is. Echter de mensen met deze vervals skill zullen snel door hebben wanneer iets vervalst is. Maar gelukkig kan jij dat ook.
Het duurt ongeveer 15 minuten om een document succesvol te vervalsen en 5 minuten om te ontdekken of iets een vervalsing is.

Niveau 3.

RadioACTIEF?
Metalen en dergelijken weet jij in alle maten en soorten op te sporen. Maar vanaf nu kan jij ook een wat gevaarlijker item opsporen, namelijk: radioactieve producten. Je kan het winnen uit de natuur maar ook uit bestaande machines, wapens en dergelijke slopen zonder letsel op te lopen. Spelers die radioactief materiaal proberen te winnen zonder deze skill zullen zichzelf verwonden. Omdat het verzamelen van iets dat radioactief is best gevaarlijk is duurt het langer dan normaal. Met 20 minuten winnen vind jij 1 radioactief item.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Kluiskraker
Sloten waren al niet veilig voor jou maar dankzij je vele trainingen ben je nog beter geworden. Sloten zijn nu in plaats van +5 minuten per gradatie nu nog slechts +3 minuten. Dus graad 1 duurt 3 minuten om te kraken en graad 5 duurt nu slechts 15 minuten. Elektronische sloten zijn nog steeds niet inbegrepen. Vereiste skill: slotenkraken

BuskruiD
Je wist wel al hoe je buskruid moest vinden, maar nu kan je zelfs je eigen buskruid verbouwen. Dat hoorde je goed! verbouwen. Want dit poeder is niets anders dan een fijngemalen kruid, namelijk het buskruid. Nu kan jij zelf buskruid verbouwen! Buskruid heeft dezelfde regels als alle andere verbouwbare producten.
Vereist voor deze skill is kruidenkennis.

Metaaldetector
Het opsporen van metalen dat is een koud kunstje geworden. Als je er nu op uit gaat om (edel)metalen te winnen vind je veel meer als voorheen. Namelijk op 15 minuten 4 metalen.
Meld altijd een SL wanneer je op pad wil gaan.

Niveau 4.

Supermagneet
Waarom zou je gaan zoeken naar metalen als ze ook naar jou toe kunnen komen? Dankzij deze supermagneet komen de metalen naar jou toe. Door deze magneet te activeren komen de metalen jou kant uit. Het duurt 15 minuten voordat ze jou bereikt hebben en je wint dan 2 stuks metaal en jij kan ondertussen iets anders gaan doen. Meld altijd een SL wanneer je de magneet activeert. Let wel op, heb jij je magneet actief staan tijdens een gevecht, trek je ook kogels aan. Vereiste skill: grondstof winnen. Een gevecht is bezig tot er een pauze van minstens 5 minuten tussen de aanvallen inzit. Pas als er 5 minuten niet gevochten is kan de skill opnieuw gebruikt worden.

Ambacht

De ambachtslieden zijn goed met hun handen. Ze smeden onder andere wapens, pantser delen en schilden.

Pantsersterkte:
Metaal kan 1 schot weerstaan en 2 klappen met een slagwapen
Leer kan geen schoten weerstaan en 1 klap met een slagwapen
Kevlar kan 2 schoten weerstaan en 1 klap met een slagwapen

Schild sterkte:
Een schild is heel sterk en kan veel hebben, echter aan het einde van een dag is hij wel goed kapot. Elk schild moet dus altijd elke dag gerepareerd worden, dit is eenmalig tenzij anders aangegeven. Schade gaat per schild of per pantser onderdeel.

Niveau 1.

Grondstof bewerking
Ruwe materialen zijn niet direct bruikbaar, zo moeten van stukken stronk mooie planken worden gezaagd en moeten metalen eerst worden omgesmolten. Het gebruiksklaar maken van deze grondstoffen duurt 15 minuten. Voor metalen geldt: 4 erts is nodig om 1 baar te maken, 1 baar levert 4 gebruiksklaar metaal op. 1 erts omsmelten is te klein en dus zijn 4 nodig om een baar te maken.

Smeden
Met smeden kunnen zwaarden pantserdelen en schilden worden gemaakt en gerepareerd.
Het maken en repareren van slagwapens, pantser of schild gaat uit ijzer of staal. Het maken duurt 15 minuten voor een klein, 25 min. voor een middelgroot en 35 min. voor een groot wapen, pantserdeel of schild. De kosten voor het maken zijn 1 staaf voor een klein, 2 staven voor een middelgroot en 3 voor een groot wapen, pantserdeel of schild. Het repareren duurt 5 minuten voor een klein, 10 voor een middelgroot en 15 voor een groot wapen. De kosten voor het reparen zijn 1 staaf voor alle wapens. Voor het maken van een houten schild zijn: 4 planken voor een klein, 8 planken voor een gemiddeld en 12 planken voor een groot schild nodig. De bouwtijd is hetzelfde. Het repareren duurt 5 minuten voor een klein, 10 voor een middelgroot en 15 voor een groot schild. Voor het reparen zijn altijd maar 4 planken nodig.

Kogels maken
Onmisbaar voor elke gun, maar lastig om te maken. Gelukkig weet jij hoe het moet.
Het maken van kogels uit lood en buskruit. Uit 1 ijzerstaaf en 5 buskruit kan je 20 kogels maken, dit kost ongeveer 10 minuten. Voor de kogels kan je ook kogelhulzen gebruiken waarbij je er 20 nodig hebt samen met 5 buskruit voor 15 kogels. Dit kost wederom 10 minuten.

Pantser maken
Voor metalen pantserdelen is smeden nodig maar voor het maken en repareren van lederen onderdelen heb je deze skill nodig. Voor het maken van een lederen pantser heb je 2 huid nodig voor een klein, 4 huid voor een gemiddeld en 6 huid voor een groot pantserdeel.
Het bewerken en in elkaar zetten duurt 15 minuten voor een klein, 25 min. voor een middelgroot en 35 min. voor een groot onderdeel. Het repareren duurt 5 minuten voor een klein, 10 voor een middelgroot en 15 voor een groot onderdeel. Voor repareren is altijd maar 2 huid nodig.

Niveau 2.

Edelsmid
Met normale metalen kan je goed overweg, maar edelmetalen vergen iets meer delicaatheid. Een edelsmid kan edelmetalen bewerken en gebruiksklaar maken. Het gebruiksklaar maken van deze grondstoffen duurt 15 minuten. Voor edelmetalen geldt: 4 erts is nodig om 1 baar te maken, 1 baar levert 4 gebruiksklaar edelmetaal op. 1 erts omsmelten is te klein en dus zijn 4 nodig om een baar te maken. Omdat jij goed kan omgaan met edelmetalen weet je ook hoe je er kogels van kan maken, vereist voor het maken van kogels van edelmetaal is 1 baar edelmetaal en 5 buskruit kan je 20 kogels maken, dit kost ongeveer 10 minuten. Daarnaast heb je ook de skill kogels maken en edelsmid nodig. Je kan geen hulzen omzetten in nieuwe edelmetalen kogels.

Coating
Jij kan bestaande wapens een extra laagje geven voorzien van een ander metaal. Zo kan je bijvoorbeeld: gouden of zilveren laagjes aanbrengen op wapens. Een “coat” is heel dun en blijft daardoor niet voor eeuwig zitten. Na ongeveer 5 gevechten is de coating er geheel af en moet een nieuwe worden geplaatst. Het plaatsen van een coating duurt 10 minuten voor een klein, 20 minuten voor een gemiddeld en 30 minuten voor een groot wapen. Enkel slagwapens kunnen voorzien worden van coating. Een gevecht is bezig tot er een pauze van minstens 5 minuten tussen de aanvallen inzit. Pas als er 5 minuten niet gevochten is kan de skill opnieuw gebruikt worden.

Kogelpers
Kogels maken is een rotklus, maar jij hebt een nieuwe machine weten te bouwen die heel snel voor jou kogels kan maken. Het maken van kogels uit lood en buskruit kost nu:
1 ijzerstaaf en 5 buskruit voor 20 kogels maken, dit kost nu 5 minuten. Voor de kogels kan je ook kogelhulzen gebruiken waarbij je er 20 nodig hebt samen met 5 buskruit voor 15 kogels. Dit kost wederom 5 minuten. Vereiste skill: kogels maken

Kevlar maken
Je kon al van metaal en leer een pantser maken maar nu kan je ook kevlar maken en in elkaar zetten. Kevlar weert kogels en is sterker dan leer. Voor het maken van kevlar heb je 2 huid en 1 metaal nodig voor een klein, 4 huid en 2 metaal voor een gemiddeld en 6 huid en 4 metaal voor een groot pantserdeel. Het bewerken en in elkaar zetten duurt 15 minuten voor een klein, 25 min. voor een middelgroot en 35 min. voor een groot onderdeel. Het repareren duurt 5 minuten voor een klein, 10 voor een middelgroot en 15 voor een groot onderdeel. Voor repareren is altijd maar 2 huid en 1 metaal nodig.

Niveau 3.

Knapstaaltje
Mensen zeggen altijd tegen jou “wat een knap staaltje werk” en dat klopt!
Het pantser dat jij maakt houdt het veel langer vol dan een normaal stuk pantser.

Metaal kan nu 2 schoten weerstaan en 4 klappen van een slagwapen.
Leer kan nu 1 schot weerstaan en 2 klappen van een slagwapen.
Kevlar kan nu 4 schoten weerstaan en 2 klappen van een slagwapen.

Alles gaat per onderdeel daarna moet het gerepareerd worden.
Vereist voor deze skill is het maken van pantser, smeden en/of kevlar maken.

Zwaard is het waard
Smeden is geen moeite meer voor jou, sterker nog je kan nu je wapens extra stevig maken. Een zwaard dat door jou gemaakt is doet nu dubbel de schade die het eerst deed.
Vereist voor deze skill is de smeed skill.

Auto. Kogelpers
Kogels maken is een rotklus, maar jij hebt een nieuwe machine weten te bouwen die heel snel voor jou kogels kan maken zonder dat je ernaar om hoeft te kijken. Het maken van kogels uit lood en buskruit kost nu:
1 ijzerstaaf en 5 buskruit voor 20 kogels maken, dit duurt 20 minuten.
Voor de kogels kan je ook kogelhulzen gebruiken waarbij je er 20 nodig hebt samen met 5 buskruit voor 15 kogels. Dit kost wederom 20 minuten. Vereiste skill: kogelpers

Ironcurtain II
Schilden zijn levensredders, maar al helemaal dit schild.
Jij hebt iets uitgevonden wat bijna onverwoestbaar is gebleken.
De kosten voor het maken zijn 1 ijzerstaaf en 1 platinastaaf voor een klein, 2 ijzerstaven en 2 platinastaven voor een middelgroot en 3 ijzerstaven en 3 platinastaven voor een groot schild. Het maken duurt 20 minuten voor een klein, 30 minuten voor een middelgroot en 40 minuten voor een groot schild. Het repareren duurt 10 minuten voor een klein, 15 voor een middelgroot en 20 voor een groot wapen. De kosten voor het reparen zijn: 1 ijzerstaaf en 1 staaf platina. Een iron curtain II. blokkeert alles en hoeft niet gerepareerd te worden, alleen zwaar geschut kan het schild verwoesten. Een Ironcurtain II. moet worden aangegeven doormiddel van een wit lintje.

Niveau 4.

Bob de Bouwer
Kan jij het maken? nou en of!
Alles wat jij bouwt of repareert kost je standaard maar 5 minuten om te bouwen.
tenzij anders aangegeven door de SL.

Wapengebruik

Niet iedereen kan zomaar omgaan met elk type wapen, wel kan iedereen met een dolk en handvuurwapens omgaan. Daarom moet ook dit geleerd worden. Je hoeft geen normale/elite darts of vortex schijfjes mee te nemen, deze worden om speltechnische redenen verzorgt door de spelleiding.

Niveau 1.


Nonautomatisch
Deze guns werken niet automatisch en zijn te groot de handgun klasse. Denk hierbij aan Shotguns, die niet semiauto of volautomatisch zijn.

Semiautomatisch
Dit zijn guns die deels automatisch werken, je hoeft dan niet te herladen of je kan de trigger gewoon tijdens het herladen vasthouden zodat ze snel kan vuren. Denk aan: barricade, rampage, raider etc.

Volautomatisch
Deze guns hoef je enkel te laden en daarna de trigger overhalen en klaar, je hoeft niet de trigger herhaaldelijk over te blijven halen maar je kan hem gewoon vasthouden en herladen is ook nietnodig. Denk aan: stampede, speedswarm, vulcan etc.

Boog
Je mag pijl en boog gebruiken. Je pijlen gaan net zo lang mee totdat ze ic gebroken worden of kwijtraken (ic). Voor het maken van nieuwe pijlen heb je enkel smeden nodig voor het maken van de pijlpunt. Dit kost je standaard 5 minuten om te maken en repareren en 1 ijzer. Daarnaast heb je een houten stok nodig, speel dit alles ic uit.

OC pijlen verzorg je zelf! en zijn dus ook eigen verantwoordelijkheid.

Schild
Je mag een schild gebruiken, enkel met een klein en gemiddeld schild mag gerend worden.
Met een groot schild of de Ironcurtain II. (Alle maten) mag enkel gelopen worden.

Ambidex
Twee zwaarden tegelijk gebruiken, enkel kleine tot gemiddelde slagwapens mogen gebruikt worden voor ambidex. Vereiste is wel dat je de skills heb om deze wapens te gebruiken.

Kort slagwapen
Wapens die in totaal, en dat is inclusief handvat! Niet langer zijn dan 40 cm. Denk aan: dolken, moersleutels en diversen. Iedereen bezit de skill om met een dolk om te gaan, aan deze skill hoef je geen punten te besteden.

Gemiddeld slagwapen
Wapens die in totaal, en dat is inclusief handvat! Niet langer zijn dan 90 cm. Denk aan: zwaarden, maces, loden pijp en diversen.

Groot slagwapen
Wapens die in totaal, en dat is inclusief handvat! Langer zijn dan 90 cm. Denk aan: speren, staven, twee-handers en diversen.

Explosieven kennis
Skill om explosieven te maken en te ontmantelen. Speel dit uit.
Vereisten voor maken zijn de skills bouwen en wapenkennis.

Belegeringswapens
Ze komen niet vaak voor, maar dit zijn wapens zoals een stormram, katapult en balista.

Zwaar geschut
Deze wapens hebben veel terugslag en kunnen niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Dit zijn wapens zoals een: minigun, kanon, raketwerper, mortier, houwitser, vlammenwerper, bazooka en granaatwerper.

Exotische wapens
Hieronder vallen blaaspijpen en chemische wapens zoals gassen.

Vortex wapen
Nerf heeft 2 soorten minutie, darts (hier vallen ook de mega’s* onder) en schijfjes. Wapens die de schijfjes gebruiken zijn de zogenaamde vortex wapens.

Kernwapen
Dit zijn de wapens die radio-actieve minutie/onderdelen gebruiken denk aan wapens zoals een atoombom. Voor het gebruiken van een bom, granaat en dergelijken heb je de skill explosieven kennis nodig.

Niveau 4.

Tank
Met deze skill kan je het kanon van een tank bedienen en gebruiken, je kan echter geen tank besturen.

*Als je een Nerf Mega wapen hebt ben je zelf verantwoordelijk voor je minutie, de rest van de darts en schijfjes verzorgen wij.

Anatomie

Je lichaam is een tempel, maar soms kan deze tempel wel wat versteviging en upgrades gebruiken.

Niveau 1.

Extra hitpoint
Je krijgt +1 hitpoint

Hoge pijngrens
Martelen op jou is totaal zinloos, je voelt (haast) geen pijn.

Extra kracht
Je kracht gaat met 1 punt omhoog.

Uithoudingsvermogen
Dankzij het uithoudingsvermogen dat jij bezit kan je langer doorgaan voordat je neer gaat. Met deze skill val je pas bewusteloos neer als je je max. hp in de min staat. Dus met 5 hp kan je doorgaan t/m -5 hp voordat je bewusteloos raakt. Let op, je bloed vanaf 0 nog wel gewoon dood.

Niveau 2.

Extra hitpoint
Je krijgt +1 hitpoint

Stalen zenuwen
Jij bent nergens meer bang voor, niet krijgt jou bang of gestrest.
Je bent immuun voor fear en terror.

Krijger
Jij vecht je hele leven lang al, daardoor kan je soms slagen goed plaatsen en meer damage doen. 3x per gevecht mag je +1 schade doen, dus als je normaal 1 schade doet doe je nu dubbel en als je normaal 2 schade doet doe je nu 3 etc. etc. Een gevecht is bezig tot er een pauze van minstens 5 minuten tussen de aanvallen inzit. Pas als er 5 minuten niet gevochten is kan de skill opnieuw gebruikt worden.

Zesde zintuig
Jij hebt altijd al een onderbuikgevoel gehad en ziet soms dingen voordat ze daadwerkelijk gebeuren. Met deze skill kan je random dingen zien en voelen. De SL verteld je dan wat je ziet en of wat je voelt. Dit gebeurt random en wordt door de SL bepaald.

Niveau 3.

Extra hitpoint
Je krijgt +1 hitpoint

Diëtist
Je kent je lichaam en daardoor kan je met minder voedsel toe, je hebt nu -1 op je vereiste dagelijkse maaltijd inname.

Adrenaline rush
Wow wat een adrenaline kick! Je voelt je echt supersterk, je kan alles aan! Dankzij jouw adrenaline rush krijgt je gedurende 5 minuten bovenmenselijke krachten! Denk aan dat je deuren uit de scharnieren kan rukken en met grote wezens kan worstelen. Je kan zelfs voorkomen dat een stilstaande tank gaat rijden, rijdende tanks kan je echter niet stoppen maar wel vertragen. Een adrenaline rush kan je 1x per dag overkomen (gebruiken).

Overlevingsdrang
Je moet blijven leven, je wil blijven leven! Jij valt pas bewusteloos neer als je veilig verstopt bent. Zodra je op 0 staat mag je nog 1 minuut gebruiken om naar een veilig onderkomen te kruipen/strompelen voordat je bewusteloos raakt. In combinatie met uithoudingsvermogen gebeurt dit pas op -5 hp.

Niveau 4.

Brie met de Bril
Je hebt een gave dat is duidelijk; je kan namelijk precies zien wanneer iemand dood gaat. Door iemand aan te raken terwijl je deze skill gebruikt kan je zien wanneer dat persoon dood gaat. Je zegt dan tegen dit persoon “Doe rustig” en de eerstvolgende keer dat dit persoon op 0 hp komt te staan wordt zijn hp direct teruggezet naar de max. zonder dat een medic hem hoeft te genezen. Je kan pas de skill opnieuw gebruiken wanneer het vorige persoon op 0 heeft gestaan.

Vereist voor deze skill is de 6e zintuig skill

Perk skills

Niets is gratis en dus ook niet deze bijzondere skills, elk van deze skills komt samen met een negative perk die door de sl wordt toegewezen. Niet alle perks zal je van tevoren te horen krijgen, het is aan de sl om jou te vertellen wat je hebt. Als ze dat niet doen moet je er zelf achter zien te komen ic.

Niveau 1.

Tutoring
Wat jij kan is geweldig en je wil het graag aan andere mensen leren. Met deze skill kan je een andere speler een categorie aanleren. Het duurt 1 uur voordat de speler de categorie heeft geleerd, maar mag dan zelf bepalen welke skill hij uit die categorie wil hebben. (Binnen het behaalde niveau) Om de skill tutoring te kunnen gebruiken heb je 3 skills binnen de categorie en niveau nodig die je wil gaan “tutoren”. Als een speler een categorie heeft geleerd moet hij naar de SL toekomen om de bijbehorende sleutel op te halen.

Sniper***
Jij neemt de tijd voor je schot waardoor je meer schade doet en zelfs directe kills kan maken.
Je moet stilstaan, je target mag niet te snel bewegen (mag dus niet rennen), je moet 10 seconde lang je lampje* op je target weten te houden. Als je een schot dan raakt doe je 3 schade. Het duurt 1 minuut om te herladen.

*een laserlampje moet je zelf verzorgen, zonder een laserlampje kan je niet snipen.
**voor het snipen zijn speciale kogels nodig (elke smid kan deze maken), je hoeft het schot niet daadwerkelijk af te vuren. De afgevuurde kogels moet je inleveren na het schieten.
***Voor het gebruik maken van de sniper skill, heb je een non automatisch wapen nodig (geen handgun of automatisch wapen o.i.d). Je hebt de non-automatic skill niet nodig als je het wapen enkel gebruikt om te snipen.

Brandstof brouwen
Alles wat een motor heeft, heeft ook brandstof nodig. Je weet hoe je brandstof kan brouwen en wat je ervoor nodig hebt. Hoe je moet brouwen staat bij apotheker en chemie. Het vullen van een brandstoftank duurt 1 minuut.

Afluisteren
Je bent een sneaky bastard en weet microfoontjes op mensen te plaatsen. Als je een microfoon plaatst doe je dit door het betreffende persoon 5 seconden aan te raken. Als een microfoon is geplaatst mag je 1x een gesprek bij een slachtoffer oc mee volgen. Na 1x valt de microfoon van het slachtoffer af, pas als de microfoon van het slachtoffer af is gevallen mag er een nieuwe geplaatst worden.

Niveau 2.

Ontwapenen
Het is heel gevaarlijk maar het werkt. Je mag iemand ontwapenen als je 1 hand op het wapen houdt en 1 op de wapenarm van het slachtoffer. Je roept dan “ontwapen” en je slachtoffer moet direct zijn wapen loslaten. Deze skill mag je 5x op een dag gebruiken. Iemand die de skill ontwapenen heeft mag 1x per dag een ontwapening op zichzelf blokkeren

Spiegeltje spiegeltje
Je hebt een klein spiegeltje op zak en de zon...BINGO! Je mag doormiddel van een spiegeltje iemand met zonlicht verblinden. Je moet 5 seconden zoeken naar de juiste hoek en mag daarna “verblind” roepen. Iemand die dan verblind wordt is dat voor 5 seconden en kan dan niet lopen noch vechten en moet de tijd nemen om bij te komen. In de nacht is er natuurlijk geen zonlicht, maar omdat het zo donker is, is het licht van de maan al genoeg.

Martelen
Iedereen kan proberen mensen te martelen maar jij bent degene die weet hoe je ze levend houdt. Iedere speler mag martelen* maar jij bent de enige die kan martelen zonder ze schade te doen. Jij kent de technieken zo goed dat je mensen dagen kan laten lijden zonder ze fataal te verwonden.
*iedere speler mag martelen maar het doet dan per actie 1 schade

Operate Powerarmor N1
Met deze skill ben je een beginnend piloot voor een power armor. Dit betekend dat je om kan gaan met een power armor die geupgrade is met maximaal 2 modules. Je kan niet omgaan met power armors van 3 of meer modules.

Niveau 3.

Pro sniper
Je hebt uren in bosjes gelegen in weer en wind; en dat loont. Jij neemt de tijd voor je schot waardoor je meer schade doet en zelfs directe kills kan maken. Je moet stilstaan, je target mag niet te snel bewegen (mag dus niet rennen), je moet 5 seconde lang je lampje* op je target weten te houden. Als je een schot dan raakt doe je 3 schade. het duurt 1 minuut om te herladen.

Vereiste skill: sniper
*een laserlampje moet je zelf verzorgen, zonder een laserlampje kan je niet snipen.
**voor het snipen zijn speciale kogels nodig (elke smid kan deze maken), je hoeft het schot niet daadwerkelijk af te vuren. De afgevuurde kogels moet je inleveren na het schieten.

360 no-scope
Snipen dat duurt te lang, jij weet een beter trucje. Je MOET een rondje draaien en je 1e schot tijdens dat rondje doet 3 schade, als je mist ben je het schot kwijt en MOET je opnieuw een rondje draaien.

Houdini
Niemand kan jou ketenen! Je kan je uit elke ketening en houdgreep bevrijden; of je nu vastgehouden wordt door een mens, touw, handboeien of kettingen jij kan ontsnappen. Je moet 10 seconden lang wriemelen en dan kan je jezelf bevrijden en maken dat je weg komt.

Klaar is Kees
Jij hebt geen geduld, absoluut totaal geen geduld. Je mag 1x per event “Klaar is Kees” roepen, en welke taak je dan ook deed of wilde gaan doen is dan direct volbracht. Dit kan echt alles zijn waarvoor je iets had moeten doen. Denk aan: kruiden verzamelen, jagen, snipen, smeden en etc.

Operate Powerarmor N2
Met deze skill ben je een gevorderde piloot voor een power armor. Dit betekend dat je om kan gaan met een power armor die geupgrade is met maximaal 4 modules. Je kan niet omgaan met power armors van 5 of meer modules.

Niveau 4.

Chauffeur
Wat het ook is, jij kan het besturen. Je kan nu alles wat kan rijden besturen, of het nu een tank is of een normale auto jij kan erin rijden. Als je oc geen rijbewijs hebt krijg je iemand aangewezen die oc wel een rijbewijs heeft. Jij gaat dan op de passagiersstoel zitten en verteld de chauffeur precies wat hij moet doen. Hij mag ic niet weigeren, als je verzoek oc te gevaarlijk is mag er uiteraard wel geweigerd worden.

Operate Powerarmor N3
Met deze skill ben je een expert piloot voor een power armor. Dit betekend dat je om kan gaan met een power armor die geupgrade is met maximaal 6 modules. Je kan niet omgaan met power armors van 7 of meer modules.

Mutant

De mutant kan enkel dingen leren van deze lijst en niets anders. Mensen kunnen niets van deze lijst leren.

Mutant skills


Omnomnomnivoor
Jij kan alles eten om in leven te blijven. Of het nu een mens of beest is jij leeft ervan. Als je iets eet met deze skill krijg je na elk eet moment +1 hp terug. Dit telt ook als een maaltijd op een dag.

Stealth
Niet gezien worden is een eitje met deze skill.
Je mag mits je niet te grof/hard loopt, rondlopen zonder gezien te worden.
Je doet dit door 1 vinger op te steken.
Je mag maximaal 5 meter in stealth blijven,
na 5 minuten uit stealth mag je pas weer stealth worden.
Er mag dus niet gerend worden!

Taaie huid
Je hebt een stevige en taaie huid, je krijgt op elke locatie +1 erbij. Je taaie huid moet wel gerepareerd worden, tijdens dit “repareren” moet je zitten en mag je geen grote bewegingen maken. Het repareren duurt per locatie 5 minuten.

Geurspoor
Iedereen heeft zijn eigen geur en jij kan slachtoffers opsporen doormiddel van een reukspoor. Om dit spoor te kunnen vinden moet je 10 minuten rondsnuffelen, een SL zal je dan vertellen wat je vindt.

Wild beest
Je oerinstinct verteld je wat je moet doen en daardoor kan je meer kracht gebruiken. Met deze skill kan een mutant 5x per gevecht +1 schade doen. Gemist is gemist. Een gevecht is bezig tot er een pauze van minstens 5 minuten tussen de aanvallen inzit. Pas als er 5 minuten niet gevochten is kan de skill opnieuw gebruikt worden.

Giftige aanval
Sommige beesten produceren gif in hun lichaam en jij dus ook. Met deze skill mag een mutant schade over tijd doen, iedereen die geraakt wordt door dit gif krijgt over 3 minuten lang 1 schade per minuut. Dit kan voorkomen worden door een antidote in te nemen. Een giftige aanval moet aangegeven worden door “poison” te roepen.

Dit mag je eens per 5 minuten gebruiken en vereiste is dat je hit of kogel* moet raken. *hiervoor een poison dart gebruikt worden, die een mutant met deze skill zelf kan maken

Material art
Jij moet normaal gesproken alles met je klauwen doen maar nu even niet meer. Met deze skill mag een mutant eenmalig een wapengebruik skill kiezen.

Infraroze
Verstopt? ik dacht het niet! Met deze skill kan een mutant altijd door de stealth of camouflage heen kijken en slachtoffers altijd zien staan, zitten, lopen. Een mutant kan echter niet door massieve muren en deuren heen kijken. Dit werkt niet op zoek dekking.

Territorium
Dit bosje is van jou en deze ook en deze ook. Een mutant kan nu doormiddel van een geurspoor zijn territorium afbakenen, binnen dat gebied zullen zwakkere mutanten zich niet meer begeven. Dit geurspoor blijft 24 uur zitten en moet opnieuw geplaatst worden als de tijd verstreken is. Wat een zwakkere mutant is wordt door de SL bepaald. Een geurspoor bestrijkt 100 meter. Een geurspoor plaatsen duurt 10 seconden. Ook de aanwezigheid van een zeer sterke mutant, kan de zwakke mutant het zelfvertrouwen geven om mee te komen.

Ultragehoor
Je hebt de oren van een vleermuis en kan dingen al van ver horen aankomen. Dingen die tot 500 meter verwijderd zijn van de mutant met deze skill kunnen worden gehoord door de mutant in kwestie. Een mutant kan dan horen wat het is en niet wat er bijvoorbeeld wordt gezegd door de betreffende mensen of mutanten.

Menselijkheid*
Ergens diep van binnen heb je een sprankeltje mens weten te vinden. Een mutant met deze skill mag eenmalig een skill uit een van de non-mutant categorieën kiezen.

*Bij deze skill kan je een mensen skill uitkiezen die mogelijk is om te leren met je huidige skillset alsof je een normaal mens bent. Dat houd in dat je enkel een n1 skill kan aanleren, of menselijkheid kan gebruiken om een  skill waarvan je de skillsleutel al bezit aan te leren. Zo kan bijvoorbeeld "lokroep", een niveau 2 skill van hunter, enkel worden aangeleerd als de skillsleutel al in bezit is van de mutant.

I’m BATMAN!!
Nee je bent niet Bruce Wayne maar wel BATMAN!! Een mutant mag met deze skill iemand paralyzen, hij moet zijn slachtoffer gedurende de paralyse met 2 handen vast blijven houden. Zodra het slachtoffer wordt losgelaten is de paralyse voorbij. Een mutant moet als hij schade ontvangt direct zijn slachtoffer loslaten. Deze skill kan niet gebruikt worden tegelijkertijd met parasiet. Er kan maar op 1 skill tegelijk gefocussed worden in het gebruik.

Parasiet
Je leeft van anderen en dat is niet makkelijk. Een mutant met deze skill kan een andere mutant of een mens drainen van zijn hp. Hij moet het slachtoffer vasthouden en elke 10 seconden krijgt hij 1 hp terug en verliest het slachtoffer hp. Zodra de mutant schade ontvangt moet hij zijn slachtoffer direct loslaten. Deze skill kan niet gebruikt worden tegelijkertijd met I’m BATMAN!!, er kan maar op 1 skill tegelijk gefocussed worden in het gebruik.

Dierentaal
Je had gelijk, elk dier kan je verstaan! Een mutant kan via deze skill communiceren met andere mutanten en dieren. Een SL verteld de mutant in kwestie wat het dier of de mutant (tegen hem) zegt.