Vorige evenementen postapobob

Terugblik op postapobob 5: Drugs, give me drugs, give me drugs

De bewoners van Basecamp 55 hadden een roerige dag achter de rug, een ontvoering van een van hun kameraden, een aanval door een drug cartel en het verlies van hun Basecamp maatje Sanchez Hermano (die niet dood is maar meegenomen door zijn handlangers om hem in veiligheid te brengen). Er was ook goed nieuws, twee ex bewoners van het camp, Wesker en Seth, hadden namens Umbrella een grote kist vol antidotes gestuurd die speciaal op het S.I.D. virus waren afgestemd, een grote groep Umbrella soldaten kwam deze afleveren en liet ze weten dat als ze hulp nodig hadden ze hun zouden kunnen komen vragen om hulp. Maar veel tijd om rustig te kunnen ademen krijgen ze bij Basecamp 55 nooit. Zodra de avond viel begon het onheil weer zoals altijd. Zonder enige waarschuwing viel door het dak een soort vogel achtig monster naar binnen dat een tijdje levenloos bleef liggen. Een nieuwe mutant had zich een weg door het dak naar binnen gewerkt en naast dat er nu dus een gat in het dak zat hadden ze nu midden in het camp een groot vogelachtig beest liggen. Eerst leek het erop dat het ding dood was door de val, maar niets was minder waar en het stond ineens op en begon mensen in het camp genadeloos aan te vallen. Er was geen andere keus dan naar buiten vluchten waar nog meer mutanten op hen wachtte. Een groot ding dat eruit zag als ‘de dood’ wachtte hen op, als ze te dichtbij kwamen leden ze echter verschrikkelijke pijnen en daalde hun gezondheid in rap tempo. Na een lang gevecht wisten ze hun camp weer veilig te stellen en konden ze weer semi rustig slapen.
De volgende ochtend echter stond er ineens een nieuw figuur voor de Basecamp, hij verzamelde iedereen bij elkaar en vertelde dat hun bewaarder Bianca gearresteerd was namens de dood op een handelaar op het grondgebied van Basecamp 55. De man noemde zichzelf de M.O.L. en was gestuurd vanuit de Basecamp Organisatie en was bij Basecamp 55 omdat ze zichzelf in code oranje bevonden. De Basecamp was nu onder streng toezicht van de Basecamp Organisatie en de M.O.L. was daar om ze allemaal in de gaten te houden. Bianka vertrok naar Basecamp 1 om haar rechtszaak bij te wonen en de Basecamp te verdedigen. Ondertussen had Leonid Brechniv te maken met een undercover missie voor de S.I.D. die hem lieten weten dat ze zondagmiddag om 14:00 zouden komen voor een grootse aanval die de S.I.D. de macht moest geven over Basecamp 55. Maar de S.I.D. zou niet lang op zich laten wachten want die middag verscheen er een scout groep van de S-5 met hun nieuwe prototype ‘speurhond’, een beest dat kennelijk alles kan ruiken wat er ook maar rondloopt in de omgeving. De S-5 zei dat als ze hen met rust lieten de S-5 de bewoners ook met rust liet. En dus deden de bewoners niets zodat ze met rust gelaten zouden worden, maar helaas houd de S.I.D. zich bijna nooit aan hun woord en lieten ze het prototype los op de Basecamp. Natuurlijk wisten de bewoners zich te verdedigen en doodde het prototype.
Leonid kreeg een telefoontje van het S.I.D. hoofdkantoor over dat er in de middag een undercover S.I.D. zou komen die het gehele terrein zou komen inspecteren voor de aanval van de volgende dag. Leonid wachtte geduldig en ontving een man die geheel in S.I.D. uniform was gekleed maar wel een nepsnor en Amerikaanse helm op had gedaan. Dit was de S.I.D. hun idee van ‘vermommen’, Leonid liep het gehele terrein met hem na en maakte een paar afspraken over de plaatsing van materieel en dergelijke. Hierna vertrok de S.I.D. specialist weer en leek het rustig voor een paar minuten, totdat de bewoners werden aangevallen door een sniper. De sniper kon helaas niet ontkomen aan de bewoners, de spotter kon echter wel ontkomen na een prachtige duikeling te maken van een heuvel.
Verder was het een vredige middag, natuurlijk wist Leonid dat er werk aan de winkel was omdat de volgende dag de S.I.D. op de stoep stond maar de bewoners van de Basecamp zagen niet echt het nut van hard werken op zo een prachtige dag. Er werden hier en daar wel wat explosieven gebouwd maar dat was het wel, natuurlijk ook omdat de resources schaars waren om stapels explosies te kunnen bouwen. Maar vlak voor het avondeten kwam er ineens een grote groep handelaren die handelde in zeer goedkope onderdelen en buskruid. Wat een toeval was dat. Het bouwen van explosieven kon weer doorgaan.
Na het avondeten kreeg Leonid een berichtje van de S.I.D., ze hadden besloten om eerder langs te komen gezien al de voorbereidingen al klaar waren. In plaats van de volgende dag 14:00 waren ze nu al onderweg en zouden ze ongeveer in een uurtje bij de Basecamp zijn.
Er volgde grote paniek en de bewoners probeerde zich zo goed mogelijk te verstoppen en tegelijkertijd een plan in elkaar te zetten voor wanneer de S.I.D. daadwerkelijk zou komen.
Ze kregen over de radio veel Russisch geklets dat slechts een paar van de bewoners konden verstaan. De eerste S.I.D. soldaten arriveerden en de chaos begon, niet veel later vielen er paratroopers door het dak. In alle chaos werd een lid van Rogueworst ontvoerd en probeerde de overige bewoners hem nog te redden maar tevergeefs. Ivan werd meegenomen door de S.I.D. Het was een heftige en drukke nacht maar de bewoners wisten een aantal tanks op te blazen en artillerie te overleven om vervolgens vlak voor de poorten van het Basecamp de laatste wave aan tanks op te blazen.
Toen de bewoners de volgende dag wakker werden vonden ze een geheel mijnenveld voor hun deur, ze moesten oppassen waar ze liepen want voor zo ver het oog reikte lagen er mijnen verspreid. Na een klein bezoek van de S.I.D. die hun mijnenvegers hadden meegenomen konden echter de meeste mijnen worden opgeruimd. Daarnaast kregen ze ook nog een telefoontje dat Bianka de rechtszaak had verloren en ter dood was veroordeeld. Vanaf nu was de M.O.L. aangesteld als tijdelijke basecamp bewaarder.
Die middag kreeg Leonid echter een brief met felicitaties over het slagen van zijn missie en kwam Helga langs bij het Basecamp om hem te huldigen. Ze inspecteerde direct de boel en kwam erachter dat de bewoners de M.O.L in bezit hadden. De bewoners hadden namelijk net gedaan alsof ze de M.O.L. hadden gevangen om hun dekmantel niet in gevaar te brengen. Toen ze die dag voor de tweede keer terugkwam om de M.O.L mee te nemen pikte de M.O.L. het niet meer en eiste als nieuwe Basecamp bewaarder dat de bewoners hem zouden helpen in het gevecht. Er ontstond een gevecht waarbij een belangrijke Generaal van OPFOR (die ook mee was gekomen voor de inspectie en arrestatie) werd gedood. En Helga werd als gevangenen opgesloten in een kamer in het basecamp. En alsof de bewoners nog niet genoeg hadden meegemaakt kwam de professor ook nog even hallo zeggen. De professor en de Gorgon wisten tijdens een gevecht het basecamp te doorzoeken en namen Helga mee op hun weg terug de bossen in. De bewoners zaten hier niet mee, nu waren namelijk 2 problemen opgelost met slechts een aanval. Maar de overige mutanten bleven echter wel aanvallen, hordes mutanten overspoelde het terrein van de basecamp en de bewoners hadden het er even zwaar mee. Maar dankzij de promotie van Leonid wist hij backup aan te vragen en ondersteunde de S.I.D. hen met snipers. Eind goed al goed toch? Niet helemaal, een mysterieuze cyborg klopte aan in alle chaos en vertelde de bewoners dat hij een zeer speciale missie voor ze had. Wie zouden er mee gaan en wie blijven achter?
Daar hoor je meer over in de recap van PostApoSpecial #1...

Terugblik op postapobob 4: Killjoys Make some noise!

 

Het was een slecht begin voor de basecampers, niet alleen was de bewaarder ontvoerd van basecamp 55 maar ook de breinhelm was mee genomen. Nu hadden ze geen contact meer met de andere basecamps en konden ze ook niet nieuwe skills leren om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast lag het grootste deel van de basecamp in puin dankzij de raiders. Er moesten prioriteiten worden gesteld, eerst de breinhelm en de bewaarder terughalen en dan pas verder kijken. Dus s avonds gingen ze druk aan de slag om te herstellen wat fout was gegaan. De zuurverdiende blauwdrukken van S.I.D. lab 3 werden aan de engineers toevertrouwd en mensen begonnen de basecamp te repareren. S Avonds kregen ze nog bezoek van een handelaar met een heel bijzonder pakketje. Hij bleek een blik met spuitjes bij zich te hebben. Basecampers Seth en Whesker  herkende het logo op het blik direct en gingen in een zware onderhandeling met de handelaar. Uiteindelijk lukte ze het om het blik te bemachtigen voor een schappelijke prijs. Ineens zonder waarschuwing begonnen er snipers op de basecampers te richten en werd het te gevaarlijk om buiten te blijven. De campers moesten vaak rennen voor hun leven en zelfs binnen werden ze nog belaagd door de sniper die vastbesloten was zo veel mogelijk mensen neer te halen. Uiteindelijk wisten ze een van de snipers neer te halen, maar wie ze waren of waar ze vandaan kwamen was nog steeds niet duidelijk. Na de sniper aanval bleef het relatief rustig rondom de basecamp. S Nachts echter werden de basecampers wakker geschud door een indringer. Een nog onbekend iets begon in de spullen van de basecampers te graaien. Toen een van de basecampers erachter kwam wat er gaande was sprong deze zijn bed uit en achtervolgde het nog onbekende wezen. Helaas werd hij al snel verblind en was het onmogelijk om hem nog te kunnen grijpen noch zien. De camper kon niets anders doen dan terug naar bed te gaan en hopen dat er niets meer zou gebeuren voor de rest van de nacht.

De ochtend begon redelijk rustig, mensen hadden de tijd om rustig op te staan en aan het ontbijt te beginnen. Inmiddels was er dankzij TumTum een heus zuiveringsinstallatie gebouwd, nu hadden de basecampers vers schoon water ten alle tijden bij de hand. De engineers begonnen langzaam te begrijpen wat het blauwdruk bevatte en het alarmsysteem dat verwoest was trad weer in werking. Ook stonden plotseling leden van Murica voor de deur, ze wilden graag het blik van Seth en Whesker hebben. Toen deze dat echter weigerde werden ze woest en zworen ze wraak op de basecamp! Nu waren de spelers een ally kwijt en moesten ze dit zien op te lossen. Om meer ruzies en bedreigingen te voorkomen vertrokken Seth en Whesker terug naar hun oude huis om te onderzoeken waar dat blik vandaan kwam. Tegen het begin van de middag was het tijd om het uitgedachte plan om de breinhelm en Bianka terug te halen uit te voeren. In een grote groep gingen ze richting de plek die was doorgegeven door de informanten om hun eigendom terug te claimen. Na zich een weg gevochten te hebben door rioters en mutanten kwamen ze eindelijk uit op de schuilplaats. Echter toen ze aankwamen gelopen zagen ze al snel dat het foute boel was. De helm en Bianka waren beide bij een andere groep raiders en hen werd duidelijk gemaakt niet in de buurt te komen of anders ging Bianka eraan. Voorzichtig probeerden sommigen dichterbij te komen maar dat was foute boel. Een gif werd in Bianka’s mond gegoten en de raiders vielen aan. De groep splitste zich op in twee, de ene helft zou achter de helm aan gaan terwijl de andere helft probeerde te redden wat er te redden viel. Dankzij een goed staaltje communicatie en teamwork werden zowel de helm als de bewaarder gered/teruggehaald. Nu dat gefixed was konden ze zich weer richten op de belangrijke zaken. Woud Muurmaker en Thorin namen het voortouw bij het bespreken van het nieuwe plan: er kwamen groepen met mensen die zich op eigen taken gingen richten. Elke groep zou zo een gestructureerde bijdragen gaan leveren aan het leven in de basecamp. Iedereen werkte samen en er was een duidelijk doel. Ondertussen werd het de engineers duidelijk dat ze meer ogen en koppen nodig hadden om de blauwdrukken te kunnen begrijpen. Ze vroegen een aantal mensen om ze te helpen en het onderzoek zette zich voort. De avond viel en het onheil brak los, de mutanten hadden de basecamp weer in hun vizier. Langzaam kwamen er steeds meer mutants richting de basecamp en het welbekende alarm ging af. Men bouwde de basecamp om tot een grote verdedigingslinie en wachtte gespannen af tot er toe zou worden geslagen. Na veel kabaal van buiten braken de mutanten door de deur naar binnen en barstte het gevecht los. Men vocht hun levens maar hadden niet door dat achter hen de gorgon zich een weg naar binnen had gegeten en nu de spelers in de rug belaagde. Ze zaten als ratten in de val toen opeens de “professor” binnenviel. Deze professor was de oorzaak van alle mutanten en kwam de spelers een waarschuwing brengen. Ze moesten zich aansluiten of anders sterven. Om een demonstratie te geven van zijn macht en kracht trok hij eigenhandig de gorgon uit elkaar in kleine stukjes. Na een lange speech vertrok de professor uit de basecamp, aangezien de campers weigerde zich aan te sluiten zei de professor later terug te komen om iedereen koud te maken. Zonder na te denken leidde Bianka iedereen naar haar speciale schuil bunker die enkel in nood situaties werd gebruikt, daar verbleven ze een groot deel van de nacht rot alles weer rustig was.

De volgende ochtend kwam en men had het overleefd. De troep van de vorige dag werd opgeruimd en men probeerde een beetje bij te komen. Helaas was niet iedereen zo rustig, namelijk het vertrouwen in de twee Russen Leonid brezjnev en Nikolai chenkov was ver te zoeken. De campers vonden dat zij zich verdacht gedroegen en zekere rioter praktijken werden erbij betrokken. Na een zwaar kruisverhoor waarbij beide voor hun zaak moesten vechten werd geconstateerd dat er geen rioter bij hen aanwezig was. Maar de rust was nog niet wedergekeerd. Plotseling kwam de zus van Sanchez Hermano het basecamp binnen en zei dat ze kwam om Sanchez te helpen. Het werd duidelijk dat Sanchez eigenlijk een grote drugs baron was en zijn drugs emporium van de Bandito Brothers was een oorlog begonnen met de Killjoys een rivaliserende drugs groep. al snel vlogen de kogels en drugs darts de campers om de oren. In de middag was alles pas echt ontspoord toen de rest van Sanchez zijn groep kwam opdagen. Het werd een hevig gevecht waarbij de spelers moesten oppassen voor de nieuwe onbekende wapens: de blaaspijp. Waarbij drugs en giffen als minutie werden gebruikt. Uiteindelijk werd Sanchez neer gehaald en moesten zijn Bandito Brothers hem weg slepen, terug naar huis. Nog maar half bijgekomen van wat er zojuist was voorgevallen begon het andere onheil. Een squat van de S-5 stormde het terrein van de basecamp op en wisten zonder al te veel moeite Nikolai chenkov mee te sleuren. Nikolai chenkov verdween al snel uit het zicht en de campers konden niets anders doen dan toezien hoe een van hen werd afgevoerd. Maar helaas was de drugs oorlog nog niet afgelopen. Opnieuw kwamen velen van de Killjoys het terrein op gerend vastbesloten om alle campers te drogeren.

En daar stopt deze episode van postapobob #4. Wat gebeurd er de volgende keer? En wie is er dan in problemen? Waarschijnlijk iedereen. . .

Terugblik op postapobob 3: It's time to do it now and do it loud

Samen met Gerlof komen de spelers aan bij lab 3 van de S.I.D. voor hun infiltratiemissie. Bij de ingang wordt hun tatoeage gecontroleerd en worden ze ingedeeld naar divisie. Ze krijgen er een rondleiding van een officier langs de verschillende divisies binnen de S.I.D. en worden daarna naar hun slaapkwartier begeleid. Daar konden ze even overleggen en kort daarna begonnen de Friday night dance classes! Tijdens de Friday night dance classes gaat het weer helemaal mis met een dans ongeluk. Kort daarna gaat ineens het alarm af en vallen de Geallieerden binnen met hun leider Tom Cruise! Ze worden al snel verslagen tot aan de poort en de rust keert terug voor de nacht.

De volgende ochtend wordt iedereen rustig wakker en gaat aan zijn of haar divisie-tafel zitten, want bij de S.I.D. heeft elke divisie een aparte tafel. Tijdens het ontbijt wordt bekend gemaakt dat er een plaats over is binnen de S-5 en kan iedereen zich opgeven om het nieuwe S-5 lid te worden. Na het ontbijt gaan alle divisies een eigen missie uitstippelen. De posterplakkers gaan een nieuw poster ontwikkelen, de wapenexperts en engineers testen een nieuw wapen waarbij de toegangspoort kapot gaat, de tanktrijders en militairen maken een plan om een basecamp aan te vallen, de communicatieafdeling test nieuwe communicatie systemen en de wachtlopers brengen de omgeving in kaart. Er worden ook nog een paar extra missies hierna gedaan en toen is iedereen gaan lunchen. Tijdens de lunch wordt er bingo gespeeld en krijgen de winnaars een plekje aan de officierentafel. Na de lunch worden er nog een paar korte missies gedaan en wordt er een grote missie opgestart om de mutantendokter aan te vallen. Tijdens de lange wandeling op de heenweg worden de spelers continu aangevallen door rioters en als ze eenmaal op de plaatst aankomen is het al een uur later. Daar staat de Mutantendokter beschermd door zijn persoonlijke bodyguard: een Gorgon! De spelers proberen de Dokter persoonlijk aan te vallen maar merken dat hij een soort van schild om zich heen heeft waardoor alle kogels afketsen, maar merken hierbij te laat dat ze langzaam worden omsingeld door meerdere mutanten. Er wordt teruggetrokken om een nieuw plan te maken, maar dit blijkt ook niet succesvol. Aangekomen terug bij het laboratorium worden de gewonden opgelapt en beginnen de S-5 tryouts. Bij de S-5 tryouts weten een aantal spelers zich te plaatsen voor de S-5 en horen vanaf dat moment bij de S-5. Hierna volgt het avondeten en wederom moet iedereen aan de juiste tafel gaan zitten. Kort na het avondeten ontdekken de spelers ze ontmaskerd zijn en moeten vluchten voor hun leven. Ze verzamelen zich zo snel mogelijk en vluchten de poort uit. Al snel heeft de S.I.D. dit door en zet de achtervolging in, waarbij de spelers dwars door de bossen achterna wordt gezeten door een tank en verschillende S.I.D. eenheden. Tijdens de achtervolging weten de spelers Helga, een S.I.D.-lid gevangen te nemen en eindigen ze bij een kapot geschoten basecamp waar ze overnachten.

Zondagochtend worden de spelers wakker en ontbijten nu rustig aan een tafel, niet meer de groepjes zoals bij de S.I.D. Gerlof komt langs en meld dat nu het Laboratorium van de S.I.D. ontdekt is de S.I.D. het lab aan het verhuizen is. Dit laten de spelers zich niet een keer vertellen en sluipen snel terug naar het laboratorium om te halen waar ze voor kwamen: De blueprints van een wapen om de Gorgon mutant uit te schakelen. Dit lukt en de spelers vallen weer terug naar hun tijdelijke onderkomen. In het tijdelijke onderkomen woont ook een Drugverslaafde die zich voordoet als tovenaar, deze drugsverslaafde blijkt een kaart te kunnen maken naar Bob toe. Hiervoor moeten ze verschillende voorwerpen verzamelen wat al snel lukt. Na een korte lunch wordt de tocht terug naar basecamp ingezet met de drugsverslaafde voorop. Als ze aankomen bij de basecamp is het een chaos en zijn de Raiders en Zonnesekte bezig met een aanval waarbij ze ook elkaar bevechten. De spelers stoten snel door de linies heen zodat ze binnen in de basecamp terecht komen. Vanuit de basecamp beschermen de spelers Bianca en de andere achtergebleven personen en weten de aanval af te slaan, alleen vergeten hierbij dat de breinhelm nog midden op het slagveld ligt en mee wordt genomen door een van de groepen.

Terugblik op postapobob 2:The Aftermath is secondary

De spelers begonnen onder de leiding van 2 medic’s, 1 van de medics ging al snel “vooruit” om hun komst aan te kondigen. de 2e medic werd later vermoord en uiteindelijk de 1e ook waardoor basecamp 55 ineens zonder medic’s kwam te zitten. na een zware heenreis kwamen de spelers aan in basecamp 55 waar ze verwelkomd werden door de bewaarder Bianka. meteen de eerste avond werden ze door zowel de S.I.D. als de raiders aangevallen, Bianka werd daarbij uitgeschakeld door chloroform. De spelers zaten nu niet alleen zonder medic maar ook zonder bewaarder.
De volgende ochtend kwam al heel vroeg een groep S.I.D. soldaten bij de basecamp om een potje honkbal te spelen. David (speler) kwam de spelers vertellen (na te zijn ontvoerd) dat als ze een potje mee zouden spelen hij vrijuit mocht gaan. echter de spelers hadden andere plannen en sloegen de gehele S.I.D. groep dood. David was hierdoor automatisch vrij maar er was nu een grotere kans op een tweede aanval.

Echter de grote aanvallen kwamen van de zonnesekte, die al snel lieten merken dat als het nodig was ze niet bang waren om mosterdgas in te zetten.Hierdoor raakte de spelers verwikkeld in een strijd tegen de klok, want in de buurt was een groot zonnesekte kampement gevonden. En ze moesten deze snel uit de weg ruimen voordat deze hun mosterdgas konden inzetten.
Uiteindelijk lukte het de spelers om het kampement uit de weg te ruimen, en hiermee stopte ook de grote aanvallen van de zonnesekte.
sinds hun ontsnapping uit basecamp 23 droeg een van de spelers (Richard) een portofoon bij zich die in verbinding stond met het S.I.D. kampement(en). echter in de namiddag bleek deze verdwenen te zijn. En hierdoor verloren ze hun kennis over waar de S.I.D. zich bevond, ze hadden voor de verdwijning echter nog wel gehoord dat er een klein groepje S.I.D. onderweg zou zijn naar hun gebied. En savonds na het eten verscheen er ook inderdaad een tank en special forces team op de stoep van de basecamp. Ze hadden het over een objective die ze moesten halen en de spelers probeerden zich te verdedigen tegen een mogelijke aanval. Toen de S.I.D. zijn objective had gehaald vertrokken ze weer zonder ook maar een speler mee te nemen of aan te vallen.
Veel tijd om na te denken hadden de spelers niet aangezien ze al snel werden aangevallen door een grote groep sterke mutanten. Kennelijk hadden de spelers het lockdown systeem van de basecamp veranderd en het oorspronkelijke alarm aangepast voor S.I.D. soldaten (blauw) en mutanten (rood) waardoor de code blauw van de basecamp was komen te vervallen. Bianka was vol in paniek omdat ze zich niet had kunnen voorbereiden op de aanval. de aanval die toen volgde was een van de zwaarste aanvallen die de basecamp had gekend. en het werd een lange nacht voor de spelers. maar uiteindelijk waren alle aanvallers gedood of gevlucht en was de basecamp weer enigszins veilig.

Na de aanval kwam er toch echt grote vraag naar sterkere wapens, en juist op dat moment kwam Gerlof binnen gelopen. Hij vertelde dat als de spelers echt sterke wapens wilde hebben ze LAB 3 moeten infiltreren. Niet iedereen zag het zitten om een zwaar bewaakt kamp binnen te vallen maar uiteindelijk werden ze het toch eens. LAB 3 was hun nieuwe bestemming!
De volgende ochtend begonnen de spelers meteen met het verzamelen van de benodigde informatie over de missie. Ergens in het begin van de middag kwam er echter een klasje S.I.D. schoolkinderen langs de Basecamp tijdens hun fieldtrip. Helaas mochten vele van hen het niet na vertellen, de spelers gingen beserk en slachtte bijna alle kinderen af. Enkele spelers probeerde de anderen tegen te houden, hierdoor bleven enkele kinderen leven. De kinderen die het overleefd hadden werden ondervraagd en later terug het bos in gestuurd. Net nadat de kinderen weg waren kwamen er leden van de S.I.D. special forces, ze vroegen naar de kinderen en vertrokken daarna weer met gierende banden.
In de namiddag werden de plannen voor de infiltratie weer doorgezet met hier en daar een kleine aanval van random mensen.
Toen de spelers eindelijk dachten bij te kunnen komen werden ze opnieuw door de zonnesekte aangevallen. Dit maal was het menes, ze brachten het mosterdgas waarmee ze gedregen hadden en dreven iedereen uit de basecamp. De mensen die binnen zaten wisten nog maar net buiten te komen, Bianka was zwaar gewond geraakt en de basecamp moest eerst een flinke tijd luchten voordat ze weer naar binnen konden.
Hierdoor besloten de spelers om op pad te gaan, het was tijd om LAB 3 te infiltreren!

Terugblik op Postapobob 1: The future is bulletproof!

Op vrijdag avond kwamen de spelers aan bij basecamp 23, onderweg kwam iedere groep iets of iemand tegen. De ene werd aangevallen en de ander kwam enkel een handelaar tegen, na de kennismaking met de basecamp sloeg al snel de vijand toe.De S.I.D. bleek al snel een grootmacht waar niet mee te spotten viel, bij aankomst van de basecamp schoten ze meteen al een nieuwe bewoner dood en eiste van de spelers dat ze zich zouden aansluiten. Na een paar uur toen niemand zich nog had aangesloten kwamen ze opnieuw langs (zoals gewaarschuwd) en opende vuur op de spelers.

Na een roerige nacht was het tijd voor een nieuwe dag, echter meteen in de ochtend werd bekend gemaakt dat de S.I.D. het er niet bij had laten zitten en een mede speler had ontvoerd.Na de eisen te hebben gehoord vertrok de groep richting de afgesproken plek, ze kwamen bij een brug terecht waar de S.I.D. al zwaar bewapend klaar stonden met de gijzeling. De spelers deden veel moeite om de ontvoerde medespeler terug te krijgen, tot dat plots twee spelers besloten dat het genoeg was geweest en ze zich bij de S.I.D. aansloten. Terwijl de spelers nog op de brug stonden om hun medespeler te redden rende de S.I.D. van de brug en blies hem vervolgens op. Gelukkig voor de spelers stond er niemand meer op de brug.

Toen de spelers terug bij de basecamp kwamen zagen ze tot hun schrik dat een chaotische bende Rioters de Basecamp kort en klein aan het slaan waren. En weer ontstond er een gevecht bij de basecamp. Echter nu hadden de spelers de tijd om rustig hun zaakjes te regelen en zelfs tijd om wat queesten te voltooien en geld te verdienen. Maar dat geluk was van korte duur toen ineens midden op de avond de lichten in het basecamp uit gingen. Het bleek dat de bewaarder (Bart) al maanden illegaal stroom aftapte bij de S.I.D. basis in de buurt en zo te zien waren ze daar inmiddels achter gekomen. Tegelijkertijd bleek er vlakbij ook een zeer waardevol item te zijn, maar die lag wel zwaar bewaakt ergens opgeslagen. De groep splitste zich op in 2 groepjes, de ene zou de stroom weer aan de praat proberen te krijgen terwijl de andere groep dat item ging ophalen.

De ene groep kreeg al snel het item te pakken na een parcour te hebben afgelegd van codes en puzzels. Echter de andere groep kwam in het bolwerk van de S.I.D. terecht. Ze vonden de stroomtoevoer maar ze hadden wel een S.I.D. leider (Claus) nodig om de deur te openen. Toen ze opzoek gingen naar Claus kwamen de S.I.D. hen op het spoor en barstte de hel los. Ze leden grote verliezen en iemand moest het met zijn leven bekopen maar uiteindelijk is het ze gelukt om de stroom (tijdelijk) weer aan de praat te krijgen. Het bleek dat de S.I.D. zelf ook gesaboteerd waren en dat daardoor de stroom was uitgeschakeld. Eerst leek alles goed te gaan tot de volgende (mid)dag want de stroom knalde er weer uit. Ditmaal waren het wel degelijk de S.I.D. Sinds de aaval op de S.I.D. base hadden de spelers een communicatie middel weten te stelen uit de basis en op die manier de S.I.D. in de gaten weten te houden. En zo hoorde ze dus dat de S.I.D. hun aftap hadden weten te vinden, één speler liet het hier niet bij zitten en deed zich voor als een van de S.I.D. leden om zo de stroom weer aan de praat te krijgen. Hij probeerde de S.I.D. ervan te overtuigen dat de stroom toevoer weer open moest worden gezet. En na veel gesprekken met verscheidene belangrijke mensen binnen de S.I.D. waaronder Ze Captain zelf, kreeg hij het voor elkaar om de stroom weer aan te krijgen.

Voor de rest van de dag volgde er nog wat aanvallen van groepjes Rioters en zelfs een bezoekje van de Raiders. Maar rond het middag uur kwam Karim (leider van de zonnesekte) met zijn sekte langs. Ze hadden de S.I.D. proberen te saboteren door hun stroom af te sluiten en kwamen zo op het spoor van de basecamp. Hun doel? Maak alles dood dat beweegt. Tegelijkertijd kwam er een groepje S.I.D. soldaten langs, de zonnesekte en de S.I.D. begonnen met elkaar te vechten vlak voor de neus van de spelers (toen was het duidelijk dat niet alleen de spelers mot hadden met andere groeperingen). Toen de storm leek te zijn geweken, werd uit het niets een speler ontvoert om nooit meer terug gevonden te worden. En als klapper op de vuurpijl kwamen de S.I.D. terug met een tank om wraak te nemen, en dat lukte want uiteindelijk bliezen ze de basecamp op en moesten de spelers verplicht doorreizen. Er was hulp gekomen die hen mee nam op reis naar Basecamp 55, en dus staat de spelers nog een zware reis voor de boeg.